zoeken

Pastoraal Centrum Salvatorparochie Utrecht
Rozenstraat 1
3511 BV Utrecht
030-2318545
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Oudegracht 69
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
a.huitink@katholiekutrecht.nl

donderdag 13 december 2018 AGENDA

Contact

Centraal secretariaat
Adriaen van Ostadelaan 4
3583 AJ, Utrecht
030-2546147
salvator@katholiekutrecht.nl
(Geopend op werkdagen)

Bezoekadres Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Bezoekadres Sint Catharinakerk
Lange Nieuwstraat 36

Gironummers
NL89INGB0000136740, Salvatorparochie St. Augustinuskerk
NL23INGB0000148501, Salvatorparochie St. Catharina
NL40INGB0003341144, Actie Kerkbalans Salvatorparochie

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003

3 december
Aanbidding en vespers om roepingen

6 december
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (volwassenen)

8 december
Inwijding Mariakapel

9 december
Kindernevendiensten

11 december
Christelijke meditatie en gebed

14 december
Kleine vieringen

16 december
Geloof en heiligen in beeld: The nativity story

23 december
Volkskerstzang met Cantemus Domino

5 januari
Ontmoeting Augustinus-gemeenschap


  statistieken