zoeken

Pastoraal Centrum Salvatorparochie Utrecht
Rozenstraat 1
3511 BV Utrecht
030-2318545
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Oudegracht 69
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
a.huitink@katholiekutrecht.nl

donderdag 19 juli 2018 AGENDA

Nieuws

De St. Augustinuskerk is op het moment gesloten wegens restauratie-werkzaamheden. Ook de Mariakapel is voor onbepaalde tijd gesloten.
+ Alle vieringen vinden elders plaats.
+ Alles over de restauratie vindt u hier.
+ Nieuwsbrief aan de Augustinusgemeenschap (24 oktober 2017)
+ Lees ook over de Sint Augustinuskerk initiatiefgroep.

 • Lees hier het bericht over de voorgenomen afstoting van de St. Catharinakathedraal.
 • Lees de meest recente nieuwsbrief van de samenwerkende parochies. (12 juli 2018)
 • Hier vindt u bovendien de meest recente Salvator Contact. (12 juli 2018)
 • De actuele uitgave van ons parochieblad Tussentijds kunt u hier vinden.
 • Informatie over het proces van het samengaan van de Utrechtse parochies vindt u hier.
 • De bisschoppen van Nederland roepen ons op om in het jaar 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede in de wereld. Hier leest u meer.
 • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.

  Sint Augustinuskerk

  Al meer dan 160 jaar prijkt de Sint Augustinuskerk prominent aan de Oude Gracht. Velen kunnen dagelijks in deze fraaie kerk verpozen voor stil gebed of voor het aansteken van een kaarsje in de Mariakapel (foto).

  Maar de Augustinus is vooral de thuisbasis van een levendige geloofsgemeenschap die alle dagen eucharistie viert. De liturgie krijgt er bijzondere aandacht; de hoogmis op zon- en feestdagen wordt opgeluisterd door het kerkkoor Cantemus Domino. De kerk is ook een geliefde plek voor huwelijksvieringen.

  Met de Sint Catharinakathedraal vormt de Augustinuskerk de Salvatorparochie. Gezamenlijk bieden zij een gevarieerd aanbod van catechese en geloofsverdieping. En vele passanten doen een beroep op het sociale dienstbetoon van de parochie.


  Een woord van Sint Augustinus

  Ik heb Uw Naam aan de mensen geopenbaard. Kenden zij dan de naam ‘God’ niet. Waar blijft dan dat Schriftwoord: Bekend is God in Judea, groot is zijn Naam in Israel. De betekenis is deze: Ik heb aan deze mensen die naar Mij luisteren, niet de Naam geopenbaard waarmee Gij ‘God’ heet, maar die waarmee Gij ‘Mijn Vader’ heet. Deze Naam had zonder de openbaring door de Zoon zelf niet aan het licht kunnen komen. (Commentaar op het Evangelie volgens Johannes, traktaat 17,6.)


 • © Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003

  16 juli
  Aanbidding en vespers om roepingen

  10 augustus
  Kleine vieringen

  17 augustus
  Meditatie- en gebedsweekend

  23 augustus
  Bedevaart naar Kevelaer


    statistieken