zoeken

Pastoraal Centrum Salvatorparochie Utrecht
Rozenstraat 1
3511 BV Utrecht
030-2318545
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Oudegracht 69
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
a.huitink@katholiekutrecht.nl

maandag 19 maart 2018 AGENDA

Nieuws

De St. Augustinuskerk is op het moment gesloten wegens restauratiewerkzaamheden.
+ Alles over de restauratie vindt u hier.
+ Nieuwsbrief aan de Augustinusgemeenschap (24 oktober 2017)
+ De Mariakapel aan de Oudegracht is wél open, van maandag tot vrijdag van 10.00-15.00. Elke zaterdag Rozenkransgebed om 11.15u. Alle vieringen vinden elders plaats.
+ Lees ook over de Sint Augustinuskerk initiatiefgroep.

 • Vieringen in de Goede Week vinden plaats in de Kathedraal. Hier vindt u een compleet overzicht.
 • De nieuwe Salvator Contact is uit. Download dit nummer. (15 maart 2018)
 • Ook is er een nieuwsbrief van de samenwerkende parochies. (15 maart 2018)
 • De nieuwste uitgave (maart 2018) van ons parochieblad Tussentijds is verschenen! U kunt uiteraard exemplaren in onze kerk vinden, online leest u het hier.
 • Lees de Vastenbrief die onze bisschop, kardinaal Eijk, aan ons heeft geschreven.
 • Informatie over het proces van het samengaan van de Utrechtse parochies vindt u hier.
 • De bisschoppen van Nederland roepen ons op om in het jaar 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede in de wereld. Hier leest u meer.
 • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.

  Sint Augustinuskerk

  Al meer dan 160 jaar prijkt de Sint Augustinuskerk prominent aan de Oude Gracht. Velen kunnen dagelijks in deze fraaie kerk verpozen voor stil gebed of voor het aansteken van een kaarsje in de Mariakapel (foto).

  Maar de Augustinus is vooral de thuisbasis van een levendige geloofsgemeenschap die alle dagen eucharistie viert. De liturgie krijgt er bijzondere aandacht; de hoogmis op zon- en feestdagen wordt opgeluisterd door het kerkkoor Cantemus Domino. De kerk is ook een geliefde plek voor huwelijksvieringen.

  Met de Sint Catharinakathedraal vormt de Augustinuskerk de Salvatorparochie. Gezamenlijk bieden zij een gevarieerd aanbod van catechese en geloofsverdieping. En vele passanten doen een beroep op het sociale dienstbetoon van de parochie.


  Een woord van Sint Augustinus

  Op God moeten al onze verlangens gericht zijn. Hem zullen we eeuwig aanschouwen. Hem zullen we liefhebben en onze liefde zal niet uitgeput raken. Hem zullen wij loven en we zullen niet moe worden.


 • © Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003

  13 maart
  Augustinus Koffie-ochtend

  18 maart
  Geloof en heiligen in beeld: St. Patrick

  19 maart
  Aanbidding en vespers om roepingen

  24 maart
  Vieringen in de Goede Week

  27 maart
  Alpha-cursus

  28 maart
  Het getijdengebed in de Goede Week

  5 april
  Op weg naar opname in de R.K. Kerk (volwassenen)

  10 april
  Christelijke meditatie en gebed

  13 april
  Kleine vieringen

  16 april
  Doopvoorbereiding en doop kinderen

  28 april
  Lourdes bedevaart 2018


    statistieken