zoeken

Pastoraal Centrum Salvatorparochie Utrecht
Rozenstraat 1
3511 BV Utrecht
030-2318545
info@salvatorparochie.nl

Bezoekadres:
Oudegracht 69
Utrecht

Pastoor
A.J. Huitink
pastoorutrecht@gmail.com

zondag 17 december 2017 AGENDA

Nieuws

De St. Augustinuskerk is op het moment gesloten wegens restauratiewerkzaamheden.
+ Alles over de restauratie vindt u op deze aparte pagina.
+ Nieuwsbrief aan de Augustinusgemeenschap (24 oktober 2017)
+ De Mariakapel aan de Oudegracht is wel open. Van 24 juli t/m 12 augustus is dat van maandag t/m zaterdag van 9.30-13.30. Daarna is de kapel open op ma/di/wo/vr/za van 9.30-15.00; do van 9.30-13.30. Alle vieringen vinden elders plaats.
+ Lees ook over de Sint Augustinuskerk initiatiefgroep.

 • Vieringen rond Kerst 2017 in de Kathedraal.
 • De nieuwe Salvator Contact is uit. Download dit nummer (8 december 2017).
 • De vierde uitgave (december 2017) van ons parochieblad Tussentijds is verschenen! U kunt uiteraard exemplaren in onze kerk vinden, online leest u het hier.
 • Onze aartsbisschop kardinaal Eijk heeft recent een decreet uitgevaardigd over de samenvoeging van onze parochies. U kunt het decreet hier lezen. (20 november 2017) Lees hier meer over de parochie-secretariaten. Verdere informatie over het proces van het samengaan van de Utrechtse parochies vindt u hier.
 • Het team van de kindernevendienst zoekt uitbreiding!
 • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.
 • Bekijk hier het voorbereidend document voor de Bisschoppensynode in 2017 over Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping

  Sint Augustinuskerk

  Al meer dan 160 jaar prijkt de Sint Augustinuskerk prominent aan de Oude Gracht. Velen kunnen dagelijks in deze fraaie kerk verpozen voor stil gebed of voor het aansteken van een kaarsje in de Mariakapel (foto).

  Maar de Augustinus is vooral de thuisbasis van een levendige geloofsgemeenschap die alle dagen eucharistie viert. De liturgie krijgt er bijzondere aandacht; de hoogmis op zon- en feestdagen wordt opgeluisterd door het kerkkoor Cantemus Domino. De kerk is ook een geliefde plek voor huwelijksvieringen.

  Met de Sint Catharinakathedraal vormt de Augustinuskerk de Salvatorparochie. Gezamenlijk bieden zij een gevarieerd aanbod van catechese en geloofsverdieping. En vele passanten doen een beroep op het sociale dienstbetoon van de parochie.


  Een woord van Sint Augustinus

  Ze lieten zich door Johannes dopen in de rivier de Jordaan. De oude Simeon zag Jesus toen deze nog maar een onmondig kind was. Johannes zag Hem echter toen Jesus al aan het preken was, en bezig was zijn apostelen uit te kiezen. Waar was dat? Bij de Jordaan. Daar immers begint het optreden van Christus als leraar. Daar werd het doopsel dat Christus nog moest instellen, voor het eerst aanbevolen. Want in de Jordaan kon men een voorlopig doopsel ontvangen: het bereidde de weg naar het doopsel van Christus. Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht (Mc 1,3). De Heer wilde immers gedoopt worden door zijn dienaar. Dan konden de mensen zien wat diegenen zouden ontvangen die door de Heer zelf werden gedoopt. (Preek 288,2)


 • © Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003

  11 december
  Aanbidding en vespers om roepingen

  11 december
  Lourdes bedevaart 2018

  12 december
  Christelijke meditatie en gebed

  16 december
  Kerkproeverij in de Kathedraal

  19 december
  Augustinus Koffie-ochtend

  4 januari
  Op weg naar opname in de R.K. Kerk (volwassenen)

  12 januari
  Kleine vieringen

  12 februari
  Doopvoorbereiding en doop kinderen


    statistieken