zoeken

Pastoraal Centrum Salvatorparochie Utrecht
Rozenstraat 1
3511 BV Utrecht
030-2318545
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Oudegracht 69
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
a.huitink@katholiekutrecht.nl

maandag 24 september 2018 AGENDA

Nieuws

De St. Augustinuskerk is op het moment gesloten wegens restauratie-werkzaamheden. Ook de Mariakapel is voor onbepaalde tijd gesloten.
+ Alle vieringen vinden elders plaats.
+ Alles over de restauratie vindt u hier.
+ Nieuwsbrief aan de Augustinusgemeenschap (24 oktober 2017)
+ Lees ook over de Sint Augustinuskerk initiatiefgroep.

 • In de komende periode (vanaf 21 augustus 2018) zal de informatie van deze website gaandeweg overgeheveld worden naar de pagina van de Augustinuskerk binnen de nieuwe website, www.katholiekutrecht.nl.
 • Lees de meest recente nieuwsbrief van de samenwerkende parochies. (20 september 2018)
 • Hier vindt u bovendien de meest recente Salvator Contact. (20 september 2018)
 • De actuele uitgave van ons parochieblad Tussentijds kunt u hier vinden.
 • Informatie over het proces van het samengaan van de Utrechtse parochies vindt u hier.
 • De bisschoppen van Nederland roepen ons op om in het jaar 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede in de wereld. Hier leest u meer.
 • De meest recente preken van pater Schrama kunt u hier nalezen.

  Sint Augustinuskerk

  Al meer dan 160 jaar prijkt de Sint Augustinuskerk prominent aan de Oude Gracht. Velen kunnen dagelijks in deze fraaie kerk verpozen voor stil gebed of voor het aansteken van een kaarsje in de Mariakapel (foto).

  Maar de Augustinus is vooral de thuisbasis van een levendige geloofsgemeenschap die alle dagen eucharistie viert. De liturgie krijgt er bijzondere aandacht; de hoogmis op zon- en feestdagen wordt opgeluisterd door het kerkkoor Cantemus Domino. De kerk is ook een geliefde plek voor huwelijksvieringen.

  Met de Sint Catharinakathedraal vormt de Augustinuskerk de Salvatorparochie. Gezamenlijk bieden zij een gevarieerd aanbod van catechese en geloofsverdieping. En vele passanten doen een beroep op het sociale dienstbetoon van de parochie.


  Een woord van Sint Augustinus

  De mensen hebben zich erover verwonderd dat onze Heer en God Jesus Christus met vijf broden zovele duizenden heeft gevoed. Maar zij verwonderen zich er niet over dat de aarde door maar een paar zaadkorrels vol komt te staan met een rijke oogst. (Preek over het evangelie volgens Johannes)


 • © Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003

  24 september
  Aanbidding en vespers om roepingen

  30 september
  Geloof en heiligen in beeld: Theresia van Lisieux

  4 oktober
  Op weg naar opname in de R.K. Kerk (volwassenen)

  4 oktober
  Kindernevendiensten

  6 oktober
  Ontmoeting Augustinus-gemeenschap

  9 oktober
  Christelijke meditatie en gebed

  12 oktober
  Kleine vieringen


    statistieken